БИДНИЙ ТУХАЙ

Манай компани нь 3 хэлтэс, 7 алба, 3 хэсэг гэсэн бүтэц зохион байгуулалттай, нийт 330 ажиллагсадтайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

 • Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтэс
 • Инженер, эдийн засаг, бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс
 • Санхүү бүртгэлийн хэлтэс
 • Цахилгааны алба
 • Дулаан түгээх сүлжээний алба
 • Шуурхай үйлчилгээний алба
 • Усан хангамжийн алба
 • Ариутгах татуургын алба
 • Хэрэглэгчдэд үйлчлэх алба
 • Барилга, засвар техник үйлчилгээний алба
  • Дотоод хяналт шалгалтын хэсэг
  • ХАБЭА хэсэг
  • Автоматжуулалтын хэсэг

КОМПАНИЙН УРИА ҮГ:

“АМЬДРАЛ ТЭТГЭХ ТАСРАЛТГҮЙ УРСГАЛ”

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО:

Байгал орчинд ээлтэй, ухаалаг систем нэвтрүүлэх замаар хэрэглэгчийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, сэтгэл ханамжийг эрхэмлэсэн, хэрэглэгч нэг бүрт хүрч үйлчилсэн салбартаа манлайлагч хамт олон болно.

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛҮҮД:

 1. Цахилгаан түгээх, цахилгаанаар зохицуулалттай хангах.
 2. Дулаан түгээх, дулаанаар зохицуулалттай хангах.
 3. Барилга угсралтын ажил /2.1.1; 2.1.2; 2.2.1; 2.2.2; 2.2.3; 2.2.5;/
 4. Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээ эрхлэх /12.2.1; 12.2.14/ 
 5. Эрчим хүчний угсралтын ажил үйлчилгээ эрхлэх
 6. Цахилгаан шатны ашиглалт, засвар үйлчилгээ эрхлэх
 7. Халуун, хүйтэн усны тоолуур засварлах
 8. Халуун, хүйтэн ус, дулааны тоолуур суурилуулах, худалдах
 9. Цахилгаан эрчим хүчний нэг ба гурван фазын тоолуур, хүчилтөрөгчийн болон бусад төрлийн манометр, даралтын датчик засварлах, суурилуулах, худалдах
 10. Усны тоолуур засварлах эталон төхөөрөмж ашиглах
 11. Цахилгаан эрчим хүчний нэг ба гурван фазын тоолуур шалгах эталон төхөөрөмж ашиглах
 12. Хүчилтөрөгчийн болон бусад төрлийн манометр шалгах эталон төхөөрөмж ашиглах
ERDENET US