ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ

БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР ӨӨРЧЛӨЛТ:

  1. 1974-1976 он Булган аймгийн Эрдэнэт хорооны Нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний салбар
  1. 1976-1989 он Эрдэнэт хот статустай болгоход Эрдэнэт хотын Нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний байгууллага
  1. 1989-1990 он Эрдэнэт хотын Орон сууц нийтийн аж ахуйн газар,
  2. 1999-2003 он “Эрдэнэт-Ус” үйлдвэрийн газар, 2003-2022 он “Эрдэнэт ус, дулаан түгээх сүлжээ” ОНӨХК