Манай байгууллагын веб хуудсанд
тавтай морил

БАЙГУУЛЛАГЫН ҮНЭТ
ЗҮЙЛС

Сэтгэл ханамжтай ажилтан,
Сэтгэл ханамжтай хэрэглэгч,
Эрүүл мэнд (Ажилтан, Хэрэглэгч)
Чадварлаг ажилтан

БАЙГУУЛЛАГЫН
ЗОРИЛГО

Байгал орчинд ээлтэй, ухаалаг систем нэвтрүүлэх замаар хэрэглэгчийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, сэтгэл ханамжийг эрхэмлэсэн, хэрэглэгч нэг бүрд хүрч үйлчилсэн салбартаа манлайлагч хамт олон болно.

БАЙГУУЛЛАГЫН АЛСЫН
ХАРАА

Ухаалаг цогц системээр шуурхай үйлчилгээг чадварлаг хамт олноор хэрэглэгчдэд хүргэх

Манай байгууллага нь дараах тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд үйл ажиллагаа үзүүлж байна.

 1. Цахилгаан түгээх, цахилгаанаар зохицуулалттай хангах.
 2. Дулаан түгээх, дулаанаар зохицуулалттай хангах.
 3. Барилга угсралтын ажил /2.1.1; 2.1.2; 2.2.1; 2.2.2; 2.2.3; 2.2.5;/
 4. Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээ эрхлэх /12.2.1; 12.2.14/ 
 5. Эрчим хүчний угсралтын ажил үйлчилгээ эрхлэх
 6. Цахилгаан шатны ашиглалт, засвар үйлчилгээ эрхлэх
 7. Халуун, хүйтэн усны тоолуур засварлах
 8. Халуун, хүйтэн ус, дулааны тоолуур суурилуулах, худалдах
 9. Цахилгаан эрчим хүчний нэг ба гурван фазын тоолуур, хүчилтөрөгчийн болон бусад төрлийн манометр, даралтын датчик засварлах, суурилуулах, худалдах
 10. Усны тоолуур засварлах эталон төхөөрөмж ашиглах
 11. Цахилгаан эрчим хүчний нэг ба гурван фазын тоолуур шалгах эталон төхөөрөмж ашиглах
 12. Хүчилтөрөгчийн болон бусад төрлийн манометр шалгах эталон төхөөрөмж ашиглах
ERDENET US
ERDENET US

МЭДЭЭЛЭЛ