ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

Бүрнэбадар Одгэрэл

Хотын захирагчийн албаны ахлах мэргэжилтэн

“Эрдэнэт ус, ДТС” ОНӨХК-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга

hzaod2477@Gmail.com

 

Хандрагчаа Төгсбаяр

ИТХ-н төлөөлөгч

“Эрдэнэт ус, ДТС” ОНӨХК-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн

Ktugsbayar@Gmail.com

Самбуу Гандолгор

ИТХ-н төлөөлөгч Орхон АЗЗА ХХК

“Эрдэнэт ус, ДТС” ОНӨХК-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн

sambuugandolgor1230@gmail.com

Дарамжав Баярмагнай

ИТХ-н төлөөлөгч Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ

“Эрдэнэт ус, ДТС” ОНӨХК-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн

DMagnai70@gmail.com

Лувсан Оюунгэрэл

Худалдан авах ажиллагааны газрын дарга

“Эрдэнэт ус, ДТС” ОНӨХК-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн

oyunaaumch@Gmail.com

 

Сүхбаатар Даваадорж

ЗДТГ-н Хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн Хэлтсийн дарга

“Эрдэнэт ус, ДТС” ОНӨХК-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн

skhdavka@yahoo.com

Цэндсүрэн Эрдэнэчимэг

Орон нутгийн өмчийн газрын дарга

“Эрдэнэт ус, ДТС” ОНӨХК-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн

ts.chimegee1108@gmail.com

Сосор Энхтүвшин

ЗДТГ-н төсвийн ерөнхий ня-бо

“Эрдэнэт ус, ДТС” ОНӨХК-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн

tuvshuu_69@yahoo.com